Fritidshemmets uppdrag

 LÄRANDE OCH UTVECKLING

– varför gör vi det vi gör?

 På Högastens fritids ska barnen utveckla sina förmågor att:

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. (länk: Skolverket)

Vill du veta mer om fritidhemmets uppdrag kan du läsa mer på Skolverkets hemsida.